Home - Language Center Valaya Alongkorn Rajabhat University
  • Tel.0-2529-0674-7 ext. 456 , Welcome to Language Center Valaya Alongkorn Rajabhat University

คลังแห่งภาษา เสริมสร้างปัญญา แก่มวลชน

ศูนย์ภาษา เป็นศูนย์กลาง แห่งการเรียนรู้ การพัฒนาทักษะทางภาษา และเป็นศูนย์สอบมาตรฐานทางภาษาเพื่อรองรับการศึกษาระดับนานาชาติ

icon
สอบภาษาอังกฤษ VRU-TEP

Click ลงชื่อสอบ

 

 

icon
Test Online : CEFR

ทดสอบภาษาอังกฤษ

เทียบระดับมาตรฐาน CEFR
>>CLICK ที่นี่<<

GALLERY
@Language Center

คลังภาพกิจกรรมศูนย์ภาษา

img

>> ประกาศรายชื่อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ VRU-TEP ก่อนสำเร็จการศึกษา(นักศึกษาเสาร์-อาทิตย์ ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 2/2563 (แบบออนไลน์) Click
>> เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรทักษะภาษาอังกฤษระยะสั้น (VLET01,VLET02,VLET03 และ VLET04) ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2564 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาที่สนใจสามารถกดเข้าไปอ่านรายละเอียดและลงชื่ออบรมได้ตามลิงค์ หรือสแกน QR-Code เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – 29 มกราคม 2564
  Click
>> ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ (VRU GRAD ENGLISH TEST) ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่1/2563 (ผ่าน) 14ต.ค.63 Click

>> แบบฟอร์มดำเนินงานโครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษ Click

Read more!

 

img

 

 

Banner1Banner2Banner3Banner4Banner5Banner6